Svenska (SE) English (UK)
Book Nu

FLYGINFORMATION

Väsentlig information inför dina flygresor.

Biljetter

Idag används s k elektroniska biljetter. Detta är mer eller mindre bara ett bokningsnummer på ett papper som du har med dig till incheckningen.

När måste jag checka in?

Exposure Expeditions rekommenderar att du befinner dig på flygplatsen minst två timmar innan flygavgång på de flyg som är bokade genom oss. Om ni ska checka in extra väskor eller dykutrustning rekommenderar vi att ni är på plats i nästan tre timmar före avresan ifall det finns problem att lösa. Alla kunder ansvarar själva för att dubbelkolla flygtider på biljetten samt att komma i tid. Exposure Expeditions tar inget ansvar om en kund missar flyget p g a ändrade flygtider eller sen ankomst till flygplatsen.

Hur fungerar det med bagagevikt samt övervikt?

På grund av dagens bränslekostnader samt miljöaspekter så har många flygbolag dragit ned på tillåten bagagevikt. Om du önskar att ha med dig extra bagage så skall du kontakta Exposure Expeditions minst 3 veckor innan avresa.

En så kallad "sportbag" är oftast upp till 30 kg max vikt och det måste vara en separat bag utöver den fria incheckade vikten. Detta gäller endast för flyg med charterbolag.

OBS! Tänk på att Exposure Expeditions aldrig kan garantera att flygbolaget tillåter extrabagage. Det är endast flygbolaget som tar sådana beslut. Däremot hjälper vi gärna till med anmälning av bagaget och information kring det.

Kan jag boka extra benutrymme, måltider & sittplats på flyget?

Om du behöver extra benutrymme eller har något annat behov så var vänlig hör av dig till oss i god tid före avresa. På charterflyg så är platserna oftast förbokade då du kommer för att checka in och av den anledningen kan det vara svårt att få byta säte.

För att kunna garantera extra benutrymme eller förboka sittplats så tar alla charterbolag en avgift. Hör av dig till oss för mer information.

Det är också viktigt att du meddelar oss om du har speciella matbehov (t ex vegetarian, diabetiker, allergier) då vi måste informera flygbolaget. Exposure Expeditions kan ej garantera att mat serveras på flyget eller att alla specialbehov täckas.

Vilken flygplats gäller för resan?

Med reguljärflyg kan du åka från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. I många fall går det att ordna inrikes flyg för er som bor längre ifrån storstäderna. Hör av er till oss för mer information.

Enligt EG-förordningen 261/2004 om passagerarnas rättigheter har dessa rätt till ersättning och assistans från flygbolaget vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar.

Observera att om flygningen ingår i en paketresa gäller även bestämmelserna i paketreselagen. Reglerna nedan gäller kompensation av kunder direkt från flygbolaget i fråga.

I korthet gäller följande regler:

ÖVERBOKNING/NEKAD OMBORDSTIGNING
Flygbolagen säljer ofta fler biljetter än det finns platser ombord på grund av att det normalt sett alltid händer att passagerare inte dyker upp.

Om flygbolaget har anledning att anta att ombordstigning måste nekas, måste flygbolaget först fråga om någon, mot kompensation, frivilligt avstår sin plats. Den frivillige har därvid, utöver avtalad kompensation, rätt till ombokning och/eller återbetalning.

Om ingen anmäler sig frivilligt får passagerare nekas ombordstigning mot sin vilja. I sådana fall har passageraren rätt till återbetalning av biljettpriset eller ombokning till slutdestinationen snarast möjligt eller vid ett senare tillfälle som passageraren finner lämpligt.

Alla passagerare som nekas ombordstigning, skall erbjudas mat och dryck i skälig proportion till väntetiden samt hotellrum vid behov av övernattning och transport mellan flygplatsen och hotellet.

Vidare skall de passagerare, som nekats ombordstigning, ges kompensation enligt följande skala:
•    € 250 för alla flygningar på högst 1 500 km
•    € 400 för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 500 km
•    € 600 för alla övriga flygningar

Kompensationen minskas med 50% när passagerarna erbjuds ombokning med annan flygning till bestämmelseorten och ankomsttiden där inte överstiger den tidtabellsenliga ankomsttiden för den ursprungligen bokade flygningen med två timmar för alla flygningar på högst 1 500 km, eller med tre timmar för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 km, eller med fyra timmar för alla övriga flygningar.

INSTÄLLDA FLYG
Vid inställd flygning har passagerare rätt till återbetalning av biljettpriset eller ombokning till slutdestinationen snarast möjligt eller vid ett senare tillfälle som passageraren finner lämpligt.

Passagerarna skall erbjudas mat och dryck i skälig proportion till väntetiden samt hotellrum vid behov av övernattning och transport mellan flygplatsen och hotellet.

Med undantag av vad som sägs nedan har passagerarna dessutom rätt till kompensation enligt följande skala:
•    € 250 för alla flygningar på högst 1 500 km
•    € 400 för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 500 km
•    € 600 för alla övriga flygningar
Kompensationen minskas med 50% när passagerarna erbjuds ombokning med annan flygning till bestämmelseorten och ankomsttiden där inte överstiger den tidtabellsenliga ankomsttiden för den ursprungligen bokade flygningen med två timmar för alla flygningar på högst 1 500 km, eller med tre timmar för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 km, eller med fyra timmar för alla övriga flygningar

Ingen kompensation betalas ut:

1. om den inställda flygningen ”beror på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits”

2. om passagerarna informerats om den inställda flygningen senast två veckor före den tidtabellsenliga avgången

3. om passagerarna informerats om den inställda flygningen mellan två veckor och sju dagar före den tidtabellsenliga avgången och samtidigt erbjudits ombokning så att de kan avresa högst två timmar före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå den slutliga destinationsorten senast fyra timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden

4. om passagerarna informerats om den inställda flygningen mindre än sju dagar före den tidtabellsenliga avgången och samtidigt erbjudits ombokning så att de kan avresa högst en timme före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå den slutliga destinationsorten senast två timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden

FÖRSENINGAR
Vid förseningar har drabbade resenärer rätt till assistans från flygbolaget. Rätten till assistans är beroende av dels förseningens längd, dels resans längd.

När ett flyg är försenat med två timmar för alla flygningar på högst 1 500 km, eller med tre timmar för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 km, eller med fyra timmar för alla övriga flygningar har passagerarna rätt till mat och dryck i skälig proportion till väntetiden och hotellrum vid behov av övernattning samt i sådana fall även transport mellan flygplatsen och hotellet.

Är flygningen mer än fem timmar försenad kan passagerarna kräva att få pengarna tillbaka för hela biljettpriset eller för den del av resan som inte fullföljts.

Enligt en dom från EU-domstolen har resenärer som blir försenade mer än tre timmar till slutdestinationen även rätt till kompensation. Kompensationen i dessa fall motsvarar den som utgår vid inställt flyg. Om flygbolaget visar att förseningen beror på extraordinära omständigheter som ligger utanför flygbolagets faktiska kontroll och som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtagits, har resenären dock inte rätt till kompensation.

© Exposure Expeditions - Responsive Website by 3deep Media