Svenska (SE) English (UK)
Book Nu

RESEVILLKOR

Vad händer om jag vill avbeställa min resa?

Resevillkor vid avbeställning av resa


Alla kunder har rätten att avboka sin resa. Följande avbeställningsavgifter gäller enligt Exposure Expeditions resevillkor:

→ Vid avbeställning tidigare än 90 dagar före avresa.
Resenären skall erlägga anmälningsavgiften samt eventuella tillkommande kostnader enligt 3.1.3 i resevillkorna.

→ Vid avbeställning senare än 90 dagar men tidigare än 30 dagar före avresa.
Resenären skall erlägga 60 % av resans pris samt eventuella tillkommande kostnader enligt 3.1.3 i resevillkorna.

→ Vid avbeställning 30 dagar eller senare före avresa.
Resenären skall betala hela resans pris.

→ Sker ingen avbeställning.
Resenären infinner sig ej för avresan angiven tid och plats eller han/hon kan icke deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han/hon saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar etc äger arrangören rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

→ OBS! Särskilda villkor kan gälla för gruppresor och särskilda arrangemang.
Detta meddelas i samband med bokning.

→ Om avbeställningen sker mindre än 90 dagar före avresa och slutbetalning ännu ej erhållits.
Resterande belopp måste betalas in omedelbart. Då en resa påbörjats sker ingen återbetalning från Exposure Expeditions AB för delar av resan som ej utnyttjas.

Här kan du ladda ner EE's kompletta resevillkor [pdf]

 

© Exposure Expeditions - Responsive Website by 3deep Media