Svenska (SE) English (UK)
Book Nu

WHY CHOOSE US?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Asperiores, at.

Greenpeace

Greenpeace är en oberoende organisation som agerar för att förändra attityder och beteenden, skydda och bevara miljön och verka för fred genom att:

→ Inspirera människor att ta ansvar för planeten.
→ Undersöka, exponera och konfrontera övergrepp mot miljön.
→ Förmå de som har politisk och ekonomisk makt att åstadkomma en förändring.
→ Ta fram miljömässigt ansvarsfulla och socialt rättvisa lösningar som ger hopp idag och för kommande generationer.

→ Greenpeace svenska hemsida

© Exposure Expeditions - Responsive Website by 3deep Media